Termal Analiz Mühendisi

Termal Analiz Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin Uçak, Uzay, Havacılık, Makine veya Gemi İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun
• Termodinamik ve Isı Transferi disiplininde ileri düzey bilgi sahibi
• Temel düzeyde Akışkanlar Mekaniği bilgisine sahip
• Yaygın kullanılan üç boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımlarından (Icepak, OpenFOAM, Fluent, CFX, Star CCM+, COMSOL vb.) en az birisinde tecrübe sahibi
• Tercihen SolidWorks, CATIA, SpaceClaim ya da DesignModeler gibi CAD programlarını kullanabilen
• Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan
• Problem çözmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilen
• İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip
• Literatür taraması süreçlerini bilen ve detaylı literatür taraması yapabilen
• Bireysel çalışabilen, ekip çalışmasına yatkın
• Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek
• Aynı anda birden fazla işi yapabilme yeteneğine sahip
• Kendini motive eden, güçlü iş ahlakına ve disiplinine sahip
• Görev aldığı projelerde elde ettiği sonuçları firma politika ve prosedürlere uygun ve anlaşılır bir şekilde raporlayabilen
• İletişim yeteneği kuvvetli, takım çalışmasına yatkın

Tercih Sebepleri

• Kapalı ortamların iklimlendirilmesi ve HAD yöntemi ile analizi konusunda iş tecrübesine sahip veya yayınlanmış bir akademik çalışma yapmış olmak
• Elektronik bileşenlerin soğutulması konularında iş tecrübesine sahip veya yayınlanmış bir akademik çalışma yapmış olmak
• MS Office program bilgisine sahip olmak
• Üniversitelerin Uçak, Uzak, Havacılık, Makine, Isı-Akışkan gibi bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak

İŞ TANIMI

• Hava araçlarının iç iklimlendirmesi, aviyonik sistemlerin ısıl dengesinin sağlanması ve ilgili HAD analizlerini gerçekleştirmek
• Yer kontrol istasyonlarının iklimlendirme hesaplarının yapılması ve ilgili HAD analizlerini gerçekleştirmek
• Motor kompartmanında hava alığı, termal denge, pervane performansı gibi hesaplamalar için HAD analizleri gerçekleştirmek
• Yapılan termal tasarımların iyileştirilmesine yönelik hesaplamalar ve ilgili HAD analizlerini yapmak
• Diğer mühendislik disiplinleri ile koordineli olarak çalışmak