Nesne Tabanlı Yazılım Kalite Mühendisi

Nesne Tabanlı Yazılım Kalite Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

 • Kendini geliştirmeye odaklı, eleştirilere açık ve iletişime önem veren,
 • Detaylara önem veren,
 • Zaman planlaması konusunda takipçi,
 • Konulara çözüm odaklı yaklaşan,
 • Planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri olan,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Takım çalışmalarına uyumlu,
 • Yazılım standart ve kriterlerinin belirlenmesinde ekip üyeleri ile işbirliği yapabilecek,
 • Risk veya fırsat analizleri yapıp aksiyon planları oluşturabilen,
 • Yazılım Yaşam Döngüsü (Software Life Cycle) süreçlerine hakim,
 • Tercihen AS9100, STANAG, AQAP vb. kalite süreçlerine hakim ve standartlarla çalışmaya yatkın. Farklı alanlardaki standartları yorumlayabilme ve uygulama yeteneği olan,
 • Sözleşme, iş tanımı ve şartname okuma ve yorumlama yeteneği olan,
 • İleri seviye MS Office program bilgisine sahip,
 • İleri seviyede İngilizce bilen,
 • Değişen dünyada mesleği ile ilgili yenilikleri araştıran, takip eden, takım çalışanları ile paylaşan ve uygulayan,
 • Ofis ve saha şartlarında yoğun tempoda çalışabilecek, seyahat engeli olmayan

Nesne Tabanlı Yazılım Kalite Mühendisi” arayışımız bulunmaktadır.

 

İŞ TANIMI

İnsansız Hava Aracı projelerimiz kapsamında, ulusal ve/veya uluslararası standartları ve şirket prosedürlerini dikkate alarak, kullanıcı ve müşteri gereksinimlerinin gerçekleştirilmesini güvence altına alacak kalite güvence faaliyetlerini yürütecektir. Bu doğrultuda;

 • Proje ömrü boyunca sözleşme, ulusal ve/veya uluslararası standartlar ile şirket prosedürlerinde yer alan süreç gereksinimlerinin karşılanmasının sağlanması,
 • Proje boyunca yürütülecek kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, dokümante edilmesi, uygulanması ve raporlanması,
 • Tasarım, geliştirme, test süreçlerinin takip edilmesi, süreçlerin ve süreç çıktılarının uygunluğunun kontrolü, doğrulanması ve onaylanması,
 • Kalite riskleri ve problemlerinin çözümlenmesi için müşterilerle, kurum içi diğer birimlerle birlikte çalışılması,
 • Proje aşama geçişleri için kalite kriterlerini belirlenmesi, takibinin yapılması ve proje kontrol durumunu raporlandırılması
 • Sorumlu olduğu projeler kapsamında sözleşme gereksinimleri ve kurum gereksinimlerine uygun olarak giriş kalite ve geliştirme süreçlerinin idamesi ve iyileştirilmesi.

Görevlerinden sorumlu olacaktır.