İnsan Kaynakları Yöneticisi

İnsan Kaynakları Yöneticisi

GENEL NİTELİKLER

•    Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun
•    İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerinin uygulanmasında minimum 5 yıl yöneticilik olmak üzere toplam 10 yıl deneyim sahibi
•    Seçme ve Yerleştirme(İşe Alım), Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi alanlarında süreçleri dâhil olmuş ve yönetmiş
•    İyi derecede İngilizce bilen
•    İletişim yönü kuvvetli, zaman yönetimi yapabilen ve takım çalışmasına uyumlu
•    Disiplinli ve motivasyonu yüksek, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş
•    Yoğun çalışma temposuna yatkın, analitik düşünme ve gözlem yönü güçlü
•    Tercihen ERP tecrübesi bulunan
•    Erkek adaylar için askerlik mükellefiyeti olmayan

İŞ TANIMI

•    Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda şirketin İnsan Kaynakları ile ilgili tüm süreçlerinin (Norm kadro planlama, İşe alım, iş analizleri, performans yönetimi, kariyer planlama ve yedekleme, ödüllendirme, eğitim ve geliştirme, çalışan memnuniyeti oluşturma vb.) yönetimi ve geliştirilmesi
•    Kurum kültürünün oluşturulmasına öncülük edilmesi; kurumsal değerleri, şirketin misyon ve vizyonunu, etik ilkelerini ve liderlik yetkinliklerini çalışanlara benimsetmek için çalışmalar yapılması
•    Pozisyonlar ile ilgili yetkinlik ve eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamanın yapılması
•    İnsan Kaynakları adına prosedürlerin oluşturulması/güncel tutulması ve raporlamaların yapılması
•    Şirketin organizasyonel gelişim ihtiyaçları ve öncelikleri çerçevesinde eğitim sisteminin yönetilmesi ve sürekli eğitim ve gelişim programlarının uygulanmasının sağlanması