HAD Analiz Mühendisi

HAD Analiz Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin Uçak, Uzay, Havacılık veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun
• Akışkanlar mekaniği konusunda ileri seviye bilgi sahibi
• Isı transferi hesaplamaları yapabilen, tercihen taşınımla ısı transferi konusunda tecrübeli
• Aerodinamik, uçuş kontrol ve kararlılık hakkında temel bilgiye sahip
• Üç boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi konusunda tecrübeli
• Ticari ya da açık kaynak kodlu HAD analiz programlarından en az birisine (FLUENT, CFX, Star CCM+, OpenFOAM vb.) hakim
• Tercihen SolidWorks, CATIA, SpaceClaim ya da DesignModeler gibi CAD programlarını kullanabilen
• Geometri temizleme ve akış hacmi oluşturma konusunda tecrübe sahibi
• Problemli geometrilere detaylı çözüm ağı oluşturma konusunda tecrübeli, farklı çözüm ağı oluşturma algoritmalarını bilen
• Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan
• Problem çözmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilen
• İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip
• Literatür taraması süreçlerini bilen ve detaylı literatür taraması yapabilen
• Bireysel çalışabilen, ekip çalışmasına yatkın
• Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek
• Aynı anda birden fazla işi yapabilme yeteneğine sahip
• Kendini motive eden, güçlü iş ahlakına ve disiplinine sahip
• Görev aldığı projelerde elde ettiği sonuçları firma politika ve prosedürlere uygun ve anlaşılır bir şekilde raporlayabilen
• İletişim yeteneği kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın

Tercih Sebepleri

• Aerodinamik HAD analizleri konusunda iş tecrübesine sahip ve/veya ilgili konularda akademik yayın sahibi olmak
• Bilimsel programlama dillerinden en az birisine hakim olmak
• MS Office program bilgisine sahip
• Üniversitelerin Uçak, Uzak, Havacılık, Makine, Isı-Akışkan gibi bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak

İŞ TANIMI

• Hava araçlarının aerodinamik yüklerini hesaplamak
• Motor kompartmanında hava alığı, termal denge, pervane performansı gibi hesaplamalar için HAD analizleri gerçekleştirmek
• Hava aracı kararlılık türevlerini elde etmek
• Yapılan aerodinamik ve termal tasarımları iyileştirmeye yönelik hesaplamalar ve analizler yapmak
• Hava araçlarında, yer kontrol sistemlerinde karşılaşılabilecek tüm temel akışkanlar mekaniği ve termal analizleri gerçekleştirmek (iç akış, dış akış, çok fazlı akışlar, zamana bağlı/daimi akışlar, iletim/taşınım problemleri, elektronik soğutma, sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz akışlar, ses üstü aerodinamik akışlar vb.)
• Diğer mühendislik disiplinleri ile koordineli olarak çalışmak